DA­VID: "HAR­PER TYC­KER ATT JAG ÄR KNUB­BIG!"

Veckans NU! - - SIDAN 1 -

När Da­vid be­sök­te tv-pro­gram­met "Jim­my Kim­mel live" ny­li­gen av­slö­ja­de han att den yngs­ta i hans och Victo­ri­as bar­naska­ra, dot­tern Har­per, 3, tyc­ker att pap­pa har lagt på sig li­te.

– Jag ha­de pre­cis gett hen­ne ett bad, och jag ba­da­de ock­så. När jag lyf­te ur hen­ne ur bad­ka­ret och svep­te in hen­ne i en hand­duk sa hon: "Pap­pa, jag äls­kar dig så myc­ket, men jag gil­lar dig in­te, du är så knub­big!", be­rät­ta­de Da­vid.

"JAG MÅS­TE HA KON­TROLL"

Vickan och Da­vid har även sö­ner­na Broo­klyn, 16, Ro­meo, 12, och Cruz, 10.

Da­vid vill att Victo­ria drar ner på tem­pot. "Hon pres­sar sig själv för myc­ket", sä­ger en käl­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.