NORTH SPO­LA­DE NER PAP­PAS TE­LE­FON!

Veckans NU! - - RED CARPET -

ovän­tat hän­der. När man har småt­ting­ar hem­ma får man ha ex­tra myc­ket koll så att ing­et

ovän­tat När Kims mi­ni-me No­ri fick tag på pap­pa Kanyes mo­bil ny­li­gen fick den ett vat­ten­bad.

gång. Jag – Jag hör­de hur North var i bad­rum­met och att to­a­let­ten spo­la­des gång på

Kim i frå­ga­de: "Ka­nye, ha­de in­te hon din mo­bil nyss?". Och så var den i toan, be­rät­tar ra­di­o­pro­gram­met "On air with Ry­an Seacrest".

Un­der sin gra­vi­di­tet fick Kim ut­stå myc­ket ela­ka glå­pord, men ing­et i världen kan slå käns­lan av att va­ra mam­ma. "Ingen­ting spe­lar nå­gon roll för­u­tom ens familj", sä­ger Kim.

Vi gis­sar att Ka­nye fick kö­pa en ny te­le­fon ef­ter den fa­dä­sen!

Även Ka­nye, som an­nars är myc­ket privat av sig, har ut­ta­lat sig om öns­kan att bli två­barns­pap­pa. "Vi job­bar på det", sä­ger rap­pa­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.