VALKILMER OPERERADESFÖRTUMÖR

Veckans NU! - - MIX -

Skå­de­spe­la­ren Val Kil­mer, 55, ig­no­re­ra­de sin halstu­mör så länge att det till slut bör­ja­de blö­da ur mun­nen på ho­nom. Ny­li­gen för­des han en­ligt upp­gift akut till sjuk­hus, där tu­mö­ren ope­re­ra­des bort.

Stjärnan har ti­di­ga­re själv för­ne­kat sin då­li­ga häl­sa på Fa­ce­book:

”Jag mår bra. Jag har för­lo­rat vikt för en roll”, skrev han i slu­tet av för­ra året.

Val Kil­mer har i skri­van­de stund in­te kom­men­te­rat ope­ra­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.