Stjär­nor­na av­slö­jar si­na värs­ta

Veckans NU! - - MIX -

Nån som är su­gen

på ett åk?

GIL­LAR ATT FÅ SMISK ÄLS­KAR GOL­DEN SHO­WERS KINKY I BAK­SÄ­TET

Ri­han­na, 27, är in­te känd för att va­ra blyg av sig. I en in­ter­vju i tid­ning­en Rol­ling Sto­ne av­slö­jar sång­ers­kan en hel del smas­ki­ga de­tal­jer om vad hon gör bakom stäng­da dör­rar.

– Jag gil­lar att bli smis­kad. Att bli bun­den är kul, sä­ger stjärnan och fort­sät­ter:

– Jag äls­kar att va­ra un­der­gi­ven i säng­en. Den man som vill de­la säng med sång­a­ren Ricky Mar­tin, 43, får va­ra be­redd på att få sig en dusch – men in­te en van­lig så­dan.

– Jag äls­kar att ge gol­den sho­wers. Jag har gjort det för­ut i duschen. Det är så sex­igt, av­slö­jar Ricky i tid­ning­en Blen­der.

Och för den som in­te är be­vand­ra­de i den här ty­pen av sexlekar så in­ne­bär en gol­den sho­wer allt­så rätt och slätt att man kis­sar på sin part­ner. Säng­en, sof­fan el­ler duschen? Helst in­te om Jo­hans­son, 30, får väl­ja.

– Jag äls­kar att ha sex i bi­len. Om jag vo­re su­gen och vil­le ha nå­got ga­let och kinky så skul­le det bli i bak­sä­tet, sä­ger skå­de­spe­lers­kan.

Scar­lett

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.