MI­LEY CYRUS & PA­TRICKS SEX­I­GA NA­KEN­BAD

TOP­PEN MED TOPLESS!

Veckans NU! - - MIX - AV: BELLA HANS­SON FOTO: ALL OVER PRESS

När Mi­ley Cyrus och nye pojk­vän­nen Pa­trick Sch­war­ze­neg­ger var på Ha­waii ny­li­gen het­ta­de det till or­dent­ligt i vå­gor­na…

Ro­man­ti­ken flö­dar för fullt för Mi­ley Cyrus, 22, och Pa­trick Sch­war­ze­neg­ger, 21. Den nykära du­on kan in­te hål­la tas­sar­na från varand­ra och det var ex­tra tyd­ligt då de ny­li­gen flyd­de var­da­gen och åk­te för att nju­ta av so­len på Ha­waii. Mi­ley vi­sa­de upp en vå­gad si­da av sig själv när hon strun­ta­de i bi­ki­ni­ö­ver­de­len och ba­da­de topless med sin hunk. Pa­trick be­höll dock bad­byx­or­na på.

LEK­TE I DET BLÅ

Det är in­te förs­ta gång­en som Mi­ley vi­sar myc­ket hud. Som Vec­kans NU! ti­di­ga­re har rap­por­te­rat po­se­ra­de hon na­ken på bil­der i V Ma­ga­zi­ne, så att kas­ta klä­der­na un­der ett dopp i ha­vet är ing­et ex­tremt för ”We can't stop”-sång­ers­kan. Pa­ret, som har dej­tat i tre må­na­der, hop­pa­de och lek­te i det blå vatt­net och såg verk­li­gen ut att tri­vas i varand­ras säll­skap.

– De är sö­ta och väl­digt gul­li­ga mot varand­ra, sä­ger en käl­la till saj­ten Daily­mail.

Åh, vil­ken här­lig dag! Pop­sång­ers­kan Mi­ley Cyrus och pojk­vän­nen Pa­trick Sch­war­ze­neg­ger nju­ter av varen­da se­kund som de till­bring­ar ihop. Ny­li­gen drog de till Ha­waii för att ta dopp i det blå!

"DE KUN­DE IN­TE HÅL­LA HÄN­DER­NA FRÅN VARAND­RA"

Mi­ley är in­te di­rekt blyg av sig, och ba­da­de topless stör­re de­len av ti­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.