KROS­SAR HOL­LY­WOOD­KÄN­DI­SAR­NA

Veckans NU! - - & FASHION BEAUTY -

släp­pa

Sci­en­to­lo­gin spri­der sig som en löp­eld över Hol­ly­wood och loc­kar fle­ra av de rik­tigt sto­ra stjär­nor­na. Men bakom den glam­mi­ga fa­sa­den döl­jer sig splitt­ra­de fa­mil­jer, olyck­lig kär­lek och ar­ran­ge­ra­de äk­ten­skap.

Per­so­ner som de­mon­stre­rar

mot rö­rel­sen.

Toms and­ra fru Ka­tie Hol­mes var en­ligt upp­gift ald­rig be­kväm med Toms hän­gi­vel­se till sci­en­to­lo­gin.

Det ska ha va­rit Toms förs­ta fru Mi­mi Ro­gers som in­tro­du­ce­ra­de ho­nom för kyr­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.