TAYLORSWIFTVARUMÄRKESSKYDDAR TEXTRAD

Veckans NU! - - LITE FÖR GULLIGT VA? -

Om du ha­de pla­ner på att ta ett ci­tat från en Tay­lor Swift- låt och tryc­ka upp på t-shir­tar får du nog tän­ka om. Den 25-åri­ga sång­ers­kan har näm­li­gen va­ru­mär­kes­skyd­dat de­lar av si­na eg­na låttex­ter, som till ex­em­pel "This sick be­at" som åter­finns i su­per­hiten "Sha­ke it off". Det be­ty­der att det ci­ta­tet in­te får fö­re­kom­ma nå­gon­stans ut­an Tay­lors tillå­tel­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.