MCDREAMY&JIL­LI­AN SKILJERSIG

Veckans NU! - - MIX -

Lyc­kan är över för ”Grey’s ana­tomy”stjärnan Pa­trick ”Dr Mcdreamy” Demp­sey, 49, och hust­run Jil­li­an Fink som nu skil­jer sig ef­ter 15 års äk­ten­skap. En­ligt upp­gift var det Jil­li­an som tog ini­ti­a­ti­vet och hon sö­ker nu ensam vård­nad om bar­nen Tal­lu­lah, 12, samt tvil­ling­ar­na Sul­li­van och Dar­by, 7.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.