KHLOÉ KAN IN­TE SLU­TA ÄTA

"HON ÄR TYNG­RE ÄN NÅ­GON­SIN"

Veckans NU! - - MIX - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: ALL OVER PRESS

ADen ny­bliv­na sing­eln Khloé Kar­dashi­an har sto­ra pro­blem med att hål­la vik­ten. Ef­ter upp­brot­tet från French Mon­ta­na har hon tröstä­tit kon­stant.

tt bli sing­el är in­te lätt oav­sett om man är den som dum­par el­ler blir dum­pad. Frå­ga ba­ra Khloé Kar­dashi­an, 30, som ny­li­gen gjor­de slut med jämn­gam­la pojk­vän­nen French Mon­ta­na. Nu har hon ta­git till en av de mest klas­sis­ka lös­ning­ar­na för att kla­ra av ett upp­brott: mat! En­ligt upp­gif­ter har tv-pro­fi­len bör­jat tröstä­ta re­jält.

– Rök­ta kal­kon­ben, pas­ta, kyck­ling­ving­ar, glass och mas­sor av go­dis. Hon kan in­te slu­ta äta, sä­ger en käl­la till saj­ten Ra­daron­li­ne.

FY­RA POR­TIO­NER POM­MES

Ett ögon­vitt­ne såg ny­li­gen Khloe be­sö­ka en po­pu­lär re­stau­rang i Las Ve­gas och häv­dar att hon be­ställ­de in biff, fisk, po­ta­tis­mos, mac&chee­se och fy­ra por­tio­ner pom­mes fri­tes.

– Hon såg ut att va­ra tyng­re än nå­gon­sin. Hen­nes rum­pa var gi­gan­tisk, sä­ger en käl­la till saj­ten Ra­daron­li­ne.

Att välsvar­va­de sto­ra­syr­ran Kim Kar­da­si­han, 34, gär­na re­tar hen­ne för hen­nes form gör in­te sa­ken lät­ta­re. – Khloé är väl­digt själv­med­ve­ten. Hon äter för att dö­va käns­lor­na och har sto­ra pro­blem med att bli av med ex­tra­ki­lo­na, sä­ger käl­lan.

SVENSK PER­SON­LIG TRÄ­NA­RE

Nu har hon be­stämt sig för att ta tag i pro­ble­met – och an­li­tat den svens­ke su­per­trä­na­ren Gun­nar Pe­ter­son, som även har hjälpt hen­nes sys­kon att kom­ma i form. På Instagram be­rät­tar hon om si­na nya tuf­fa ru­ti­ner.

– Jag kör­de pre­cis ett sten­hårt pass och brän­de mas­sor av ka­lo­ri­er, skri­ver hon.

Men trots den in­ten­si­va trä­ning­en står vå­gen en­ligt upp­gift stil­la.

– Det finns alltid mas­sor av mat hem­ma hos Khloé. Hon har sto­ra lå­dor med mun­kar och go­dis och hon prop­par sig full, sä­ger käl­lan.

Khloé Kar­dashi­an ver­kar in­te di­rekt nju­ta av sing­el­li­vet ut­an äg­nar sig istäl­let åt att tröstä­ta skräp­mat och go­dis.

Nu kän­ner sig Khloé in­te läng­re be­kväm med sin kropp. Här syns hon ba­da till­sam­mans med lill­syr­ran Ky­lie un­der en fa­mil­je­se­mes­ter i Gre­kland.

Un­der ett be­sök på en re­stau­rang nöj­de sig Khloé in­te med en por­tion pom­mes fri­tes, så hon tog fy­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.