SHA­KI­RA ÄR TVÅ­BARNS­MAM­MA

STOR­KEN HAR AN­LÄNT

Veckans NU! - - MIX - AV: BELLA HANS­SON FOTO: ALL OVER PRESS

Den 29 ja­nu­a­ri blev Sha­ki­ra, 38, mam­ma på nytt. ”Hips don't lie”-sång­ers­kan och pojk­vän­nen tilli­ka fot­bolls­spe­la­ren Ge­rard Piqué, 28, be­kräf­ta­de den gla­da ny­he­ten på Sha­ki­ras hem­si­da.

– Vi är över­lyck­li­ga över att be­rät­ta att Sasha Piqué Me­barak är född. Nam­net Sasha har grekisk

Tre blev fy­ra när sång­ers­kan Sha­ki­ra och ma­ken Ge­rard Piqué i Barcelona äntligen väl­kom­na­de sitt and­ra barn till världen: so­nen Sasha. Och han är väl­digt lik sin pap­pa!

och rysk här­komst och be­ty­der ”mänsk­lig­he­tens för­sva­ra­re” och ”kri­ga­re”. Bå­de mam­ma och be­bis mår jät­te­bra, med­de­lar stjär­nor­na i ett officiellt ut­ta­lan­de.

BOR I SPANIEN

För näs­tan ex­akt två år se­dan föd­de Sha­ki­ra sitt och Ge­rards förs­ta barn, so­nen Mi­lan. Bå­da är föd­da i Barcelona, där fa­mil­jen ock­så bor. Nu är ska­ran ut­ö­kad till fy­ra per­so­ner, och ny­li­gen be­rät­ta­de Ge­rards mor­far Ama­dor Ber­nabéu om det nya till­skot­tet.

– De sä­ger att han ser ut som Ge­rard. Mi­lan var mer lik Sha­ki­ra när han föd­des, men Sasha ser ut som sin pap­pa, sä­ger Ama­dor, som nu allt­så är gam­mel­mor­far gång­er två.

Stort grat­tis!

Ba­bylyc­kan var to­tal när Sha­ki­ra ny­li­gen blev mam­ma för and­ra gång­en. Hon och pojk­vän­nen Ge­rard Piqué fick so­nen Sasha den 29 ja­nu­a­ri.

Stjär­nor­na träf­fa­des 2010 då Ge­rard med­ver­ka­de i Sha­ki­ras mu­sik­vi­deo till lå­ten "Wa­ka wa­ka" och för två år se­dan fick de so­nen Mi­lan.

Drygt en vec­ka ef­ter för­loss­ning­en vi­sa­de Sha­ki­ra upp det lil­la un­der­ver­ket. "Nam­net Sasha har grekisk och rysk här­komst och be­ty­der 'mänsk­lig­he­tens för­sva­ra­re' och 'kri­ga­re'", för­kla­rar stjär­nor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.