GULDVIMMEL PÅ

Veckans NU! - - MIX -

äg­de ny­li­gen Årets upp­la­ga av film­ga­lan Guld­bag­gen rum på Cir­kus i Stock­holm.

Kän­di­se­li­ten var på plats när för­ra årets bäs­ta fil­mer och de mest fram­stå­en­de per­so­ner­na in­om film­värl­den skul­le pri­sas. De ce­leb­ra gäs­ter­na im­po­ne­ra­de i si­na stil­ful­la out­fits. Det var

i näs­tan så att vi trod­de att vi ham­nat Hol­ly­wood!

Två stjär­nor som drog blickarna till sig på rö­da mat­tan var vin­nar­na av bäs­ta kvinn­li­ga re­spek­ti­ve man­li­ga hu­vud­roll, Sa­ga Bec­ker och Sver­rir Gud­na­son. Pri­sa­des för bäs­ta man­li­ga hu­vud­roll i fil­men "Flug­par­ken" gjor­de Sver­rir Gud­na­son, här med Da­vid Den­cik. Vå­ga­de mönst­rat gjor­de "Mo­ni­ca Z"-stjärnan Ed­da Mag­na­son. Le­na End­re strå­la­de bred­vid nya kärleken Mar­tin Wick­ström. Vac­ker i vitt var skå­de­spe­lers­kan Hed­da Stiernstedt. "Snab­ba cash – li­vet deluxe"-skå­di­sen Ma­lin Bus­ka po­se­ra­de i en iö­gon­fal­lan­de kre­a­tion. Sö­ta som få var skå­di­sar­na Hap­py Jankell och Mol­ly Nut­ley.

Av: An­ja Källstedt Foto: Pelle T Nilsson/ All Over Press

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.