LI­KA SOM BÄR

Veckans NU! - - MIX -

Svens­ka stjärn­skot­tet Di­sa Östrand skul­le lätt kun­na by­ta plats med brit­tis­ka skå­di­sen Emily Blunt ut­an

att nå­gon skul­le mär­ka nå­gon skill­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.