PRI­SA­DES PÅ GALA

Veckans NU! - - RED CARPET -

Tid­ning­en GQ be­lö­na­de 2015

års mest fram­stå­en­de män och rö­da

mat­tan vim­la­de av sti­li­ga kän­di­sar

som var där för att stöt­ta si­na favoriter.

So­nia Ry­ki­el Mo­del­len Jour­dan Dunn, 25, glitt­ra­de i So­nia Ry­ki­el.

For­ne pojk­bands­stjär­nan Ro­nan Ke­a­ting, 38, har vi in­te sett på en röd mat­ta på länge – men den här gång­en var han sti­lig som få till­sam­mans med sin ny­bliv­na hust­ru Storm.

Lio­nel Richie, 66, var på ett strå­lan­de hu­mör. In­te så kons­tigt – han fick ta emot pris för årets ikon.

Bond- bru­den Na­o­mie Har­ris, 39, tyc­ker up­pen­bar­li­gen in­te att gult är fult.

Mo­del­len Dai­sy Lo­we, 26, fy­ra­de av ett rik­tigt Hol­ly­wood- smi­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.