ÄLDS­TA FILMFES­TI­VAL

Veckans NU! - - RED CARPET -

Upp­kläd­da till tän­der­na

drog skå­di­se­li­ten till Ita­li­en för att un­der

en vec­ka gli­da runt på den

72: a upp­la­gan av Venedigs filmfes­ti­val.

Phi­lo­sop­hy di Lo­ren­zo

Se­ra­fi­ni I en skir dröm från Phi­lo­sop­hy di Lo­ren­zo Se­ra­fi­ni vi­sa­de mo­del­len Ales­sand­ra Am­bro­sio, 34, att hon är ett rik­tigt proffs på att po­se­ra.

Ver­sa­ce Di­a­ne Kru­ger, 39, iklädd Boss- klän­ning, höll ett sta­digt tag om pojk­vän­nen Jos­hua Jack­son, 37. Även kil­lar kan stic­ka ut på rö­da mat­tan – som Ja­ke Gyl­len­haal, 34, i ko­stym med sam­metska­vaj från Sal­va­to­re Fer­ra­ga­mo.

” Fifty sha­des of Grey”- stjär­nan Da­ko­ta John­son, 26, vi­sa­de ax­lar­na i en ju­vel­prydd blå­sa från Marc Jacobs.

Al­la ögon på sig fick Eli­za­beth Banks, 41, i den här hel­långa Andrew Gn- blå­san med bro­de­ri­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.