RI­HAN­NAS HET­SI­GA DEJTINGÅR

Veckans NU! - - RED CARPET -

I bör­jan av året kopp­la­des sång­ers­kan ihop med hjär­tek­ros­sa­ren Le­o­nar­do Dicaprio, 40. De för­sök­te hål­la re­la­tio­nen så hem­lig som möj­ligt, men sågs till­sam­mans fle­ra gång­er och var en­ligt upp­gift ihop i ett par må­na­der.

"DE KUN­DE IN­TE SLI­TA SIG FRÅN

VARAND­RA"

På nya bil­der ses tur­tur­du­vor­na hång­la loss på en ef­ter­fest un­der New Yorks mo­de­vec­ka. ” Det var tyd­ligt att de är ett par”, sä­ger ett ögon­vitt­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.