– 10 KI­LO PÅ 10 DA­GAR

JEN­NI­FER ANISTONS GAL­NA HETSBANTNING

Veckans NU! - - MIX - Av: PAU­LI­NA BÅNGE FO­TO: ALL Over Press, FAMEFLYNET

Hon har en kropp som de fles­ta skul­le dö­da för, men Jen­ni­fer Aniston är in­te nöjd för det. Nu upp­ges stjär­nan ha på­bör­jat en strikt di­et för att tap­pa vikt.

Jen­ni­fer Aniston, 46, är fast be­slu­ten att skaf­fa barn med ny­bliv­ne ma­ken Jus­tin The­roux, 44, och för att öka chan­ser­na har hon en­ligt upp­gift bör­jat ta hor­mon­tablet­ter. Men ta­blet­ter­na har fått skå­di­sen att gå upp i vikt och nu upp­ges hon gö­ra allt för att bli av med ex­tra­ki­lo­na – och snabbt ska det gå.

– Hon har slu­tat med al­ko­hol, kol­hyd­ra­ter, soc­ker och halv­fab­ri­kat, sä­ger en källa i tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer.

KAN FÅ PRO­BLEM

En av an­led­ning­ar­na till att Jen­ni­fer har så bråt­tom att gå ner i vikt är att hon vill va­ra i topp­form un­der in­spel­ning­ar­na av den nya fil­men ” Mot­her’s day”.

– Hon be­stäm­de sig för att gå ner tio ki­lo på tio da­gar för att se bra ut i fil­men. Hon äter ba­ra grön­sa­ker, frukt och kött, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– Kol­hyd­ra­ter och stär­kel­se kan få krop­pen att svull­na upp så det äter hon in­te.

Men Jen­ni­fers het­si­ga bant­ning kan le­da till pro­blem i hen­nes strä­van att skaf­fa barn.

– Om hon blir för smal kom­mer hon in­te kun­na bli gra­vid, så det gäl­ler att hon in­te går ner för myc­ket i vikt, sä­ger en källa.

"Vän­ner"- stjär­nan Jen­ni­fer Aniston sägs läng­ta ef­ter barn och ska ha bör­jat ta hor­mon­tablet­ter för att öka chan­ser­na att bli gra­vid. Av den an­led­ning­en har hon gått upp i vikt – nå­got hon nu de­spe­rat för­sö­ker änd­ra på.

"Hon be­stäm­de sig för att gå ner tio ki­lo på tio da­gar", sä­ger en källa. Kanske för­sö­ker stjär­nan att få till­ba­ka sam­ma kropp som hon ha­de för fem år se­dan?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.