UND E R L U P P EN

Veckans NU! - - UNDER LUPPEN -

18- åri­ga mo­del­len Hailey Bald­wins ta­tu­e­ring i form av ro­mers­ka siff­ror står för 6 ok­to­ber 1990, vil­ket var da­gen då hen­nes för­äld­rar Step­hen och Ken­nya gif­te sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.