KA­TY & JOHN ÅTER­FÖRE­NA­DE

HERE WE GO AGAIN…

Veckans NU! - - UNDER LUPPEN - AV: BEL­LA HANS­SON FO­TO: ALL OVER PRESS, FAMEFLYNET

Nu går skam på tor­ra land, vad är det vi hör? Ka­ty Per­ry och John Mayer har hit­tat till­ba­ka till varand­ra för fjär­de gång­en!

Det kan va­ra svårt att hål­la räk­ning­en på an­ta­let gång­er som ar­tis­ter­na Ka­ty Per­ry, 30, och John Mayer, 37, har åter­före­nats. Vi kan ta­la om att stjärn­pa­ret nu är in­ne på rond fy­ra i kär­leks­mat­chen. En­ligt upp­gift har Ka­ty och John näm­li­gen bör­jat träf­fas igen. Ryk­te­na bör­ja­de flo­re­ra när de ny­li­gen sågs hand i hand på Ka­tys bäs­ta vän Al­li­son Wil­li­ams bröl­lop.

– De såg lyck­li­ga ut, sä­ger en källa en­ligt OK! Ma­ga­zi­ne och fort­sät­ter: – De satt bred­vid varand­ra un­der ce­re­mo­nin och höll hand he­la ti­den.

BLIR ALD­RIG AV

John och Ka­ty träf­fa­des för förs­ta gång­en 2012, in­te långt ef­ter att Ka­tys äk­ten­skap med Rus­sell Brand gick i stö­pet. Men re­la­tio­nen mel­lan dem har in­te va­rit en dans på ro­sor, ut­an gått upp och ner som en berg- och dal­ba­na. Ba­ra i år har du­on gjort slut två gång­er. Un­der 2013 och 2014 snac­ka­des det dock om bå­de bröl­lop och en be­bis, nå­got som än så länge in­te har bli­vit av. Men vem vet, kanske är det fjär­de gång­en gillt?

"DE HÖLL HAND

HE­LA TI­DEN"

Och så var det dags igen – Ka­ty Per­ry och John Mayer har hit­tat till­ba­ka till varand­ra. Det var här, un­der ett bröl­lop, som pa­ret sågs hål­la hand. Det var Ka­tys kom­pis Ali­son Wil­li­ams som gif­te sig med sin Ricky Van Veen. Det är fjär­de gång­en som stjärn­pa­ret grävt ner strids­yx­an och gett kär­le­ken en ny chans. ” De satt bred­vid varand­ra un­der ce­re­mo­nin”, sä­ger en källa.

Ka­ty och Al­li­son är go­da vän­ner se­dan fle­ra år till­ba­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.