CRAZY IN LO­VE… EL­LER?

JAY Z & BEYON­CÉS RO­MAN­TIS­KA KUPP

Veckans NU! - - UNDER LUPPEN -

Hej­då, al­la skils­mäs­so­ryk­ten! Det ver­kar va­ra det Beyon­cé, 34, och Jay Z, 45, vill för­med­la med de här nya kär­leks­ful­la bil­der­na från Sar­di­ni­en i Ita­li­en. Pa­ret res­te ny­li­gen dit till­sam­mans med dot­tern Blue Ivy, 3, och ett gäng kom­pi­sar för att nju­ta av li­te le­dig­het från Hol­ly­woodstres­sen.

– Kel­ly Rowland från Des­tiny’s Child var en

Det har pra­tats om att su­per­pa­ret Beyon­cé och Jay Z skul­le va­ra på väg att bry­ta upp, men på nya fo­to­gra­fi­er från en se­mes­ter i Ita­li­en vi­sar stjär­nor­na upp en enad front. Al­la är dock in­te över­ty­ga­de om att bil­der­na vi­sar he­la san­ning­en…

Su­per­pa­ret Beyon­cé och Jay Z har om­gär­dats av skils­mäs­so­ryk­ten ett tag. Med den här ro­man­tis­ka hång­elsho­wen i Ita­li­en för­sök­te pa­ret ny­li­gen få ett slut på det snac­ket. "KYS­SEN SER VERK­LI­GEN FEJ­KAD UT"

Men en­ligt upp­gift kan det va­ra så att he­la pus­ska­la­set var ett spel för gal­le­ri­er­na. ” Det är tyd­ligt att bil­der­na är iscen­sat­ta”, sä­ger en ex­pert på kropp­s­pråk.

Treå­ri­ga dot­tern Blue Ivy var såklart ock­så med. Tit­ta vad stor hon har bli­vit!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.