IAN SO­MER­HAL­DER & NIK­KI REEDS DRÖM BLIR SANN VIL­LA, VOL­VO & VOV­VE I VE­NICE

Veckans NU! - - BILDEXTRA - AV: AN­JA KÄLLSTEDT FO­TO: ALL OVER PRESS

Snart kom­mer lju­det av små föt­ter att hö­ras hem­ma hos "Twi­light"- skå­di­sen Nik­ki Reed och "The Vam­pi­re di­a­ri­es"stjär­nan Ian So­mer­hal­der. Pa­ret har köpt ett nytt hus och nu vill de ha barn!

Ett lyx­igt hus i Ve­nice, Ka­li­for­ni­en? Jo, man tac­kar. Men sma­kar det så kos­tar det – och i 27- åri­ga Nik­ki Reed och 36- åri­ge Ian So­mer­hal­ders fall hand­lar det om över 23 mil­jo­ner kro­nor. Skå­di­sar­na har köpt sig en 260 kvadrat­me­ter stor kåk med tre sov­rum och fy­ra bad­rum. Vil­lan äg­des ti­di­ga­re av Red Hot Chi­li Pep­per­strum­mi­sen Chad Smith.

SNAB­BA PUC­KAR

Ian och Nik­ki blev till­sam­mans i ju­li för­ra året och se­dan dess har det minst sagt gått un­dan. De för­lo­va­de sig i ja­nu­a­ri och tre må­na­der se­na­re knöt de hy­mens band. Pa­rets näs­ta steg sägs va­ra att skaf­fa barn och Ian av­slö­ja­de ny­li­gen att han vill bli pap­pa sna­rast.

– Det är en gans­ka ga­len tid och plats för att sät­ta ett barn till värl­den, men jag läng­tar verk­li­gen tills det hän­der, be­rät­ta­de stjär­nan då i tv- sho­wen ” Entertainment to­night”.

Vi läng­tar ock­så!

"ÖVER 23 MIL­JO­NER KOS­TA­DE KA­LA­SET"

I det här glam­mi­ga två­vå­nings­hu­set i Ve­nice, Ka­li­for­ni­en ska pa­ret bo. Kå­ken ut­märks av att ha lju­sa rum med sto­ra föns­ter.

Skå­di­sar­na Nik­ki Reed och Ian So­mer­hal­der blev ett par i ju­li för­ra året och nu flyt­tar de in i sitt and­ra ge­men­sam­ma hem till­sam­mans. Häng med in och ta en titt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.