CHRIS BROWN HAR FÅTT DE­LAD VÅRD­NAD

Veckans NU! - - MIX -

Ef­ter många om och men har Chris Brown, 26, nu fått de­lad vård­nad om dot­tern Royal­ty, 1. Det he­la av­gjor­des un­der en rät­te­gång i Houston ny­li­gen. En­ligt upp­gift ska dot­tern dock till­bringa minst var fjär­de dag hos sin mam­ma Nia Guz­man.

– Myc­ket har för­änd­rats i mitt liv och jag har lärt mig myc­ket. Jag är så tack­sam för min dot­ter, har Chris ti­di­ga­re sagt en­ligt Us Ma­ga­zi­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.