BROO­KLYN DEJTAR FRANSK SKÅ­DIS

Veckans NU! - - NYHETER -

Me­dan för­äld­rar­na kri­sar är det i al­la fall nå­gon i fa­mil­jen som har tur i kär­lek. Da­vid och Victo­ri­as älds­ta son Broo­klyn, 16, upp­ges näm­li­gen ha fal­lit för en vac­ker fransk skå­de­spe­lers­ka vid namn So­nia Ben Am­mar. Det unga pa­ret ska ha träf­fats på Mal­di­ver­na i vå­ras men bli­vit till­sam­mans först un­der som­ma­ren. Broo­klyn av­slö­ja­de själv ro­man­sen ny­li­gen ge­nom att pub­li­ce­ra en bild på flick­vän­nen på Instagram.

– Ni är så fi­na ihop, skrev en föl­ja­re då.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.