JES­SE WIL­LI­AMS FICK EN SON

Veckans NU! - - MIX -

” Grey’s ana­tomy”- stjär­nan Jes­se Wil­li­ams, 34, har bli­vit två­barns­pap­pa. Skå­di­sen lyc­ka­des dock hål­la ny­he­ten hem­lig i he­la två må­na­der! Till­sam­mans med hust­run Aryn Dra­ke- Lee, 33, väl­kom­na­de stjär­nan en lil­le­bror till dot­tern Sa­die, som snart fyl­ler två år. Poj­ken ska en­ligt upp­gift ha fått nam­net Ma­ceo.

I maj 2015 av­slö­ja­de pa­ret att de skul­le få sitt and­ra barn.

Grat­tis öns­kar vi på Vec­kans NU!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.