MED GA­GA I FO­KUS

Veckans NU! - - RED CARPET -

När det var dags för ga­lapre­miär

för den fem­te sä­song­en av skräck­dra­ma­se­ri­en ”

Ame­ri­can hor­ror sto­ry” rik­ta­des mång­as upp­märk­sam­het

mot sång­ers­kan La­dy Ga­ga, som gör sin skå­dis­de­but

i pro­gram­met.

Ver­sa­ce 44- åri­ga skå­de­spe­lers­kan Elai­ne Hend­rix var på strå­lan­de hu­mör.

Su­per­mo­del­len Na­o­mi Camp­bell, 45, vet hur man stjäl en show. Här iklädd kväl­lens glam­mi­gas­te out­fit, sig­ne­rad Ver­sa­ce.

” Ame­ri­can hor­ror sto­ry”- stjär­nan Sa­rah Paul­son, 40, ha­de vas­sa ax­lar på sin Mo­ni­que Lhul­li­er- stass.

Skå­di­sen Ang­e­la Bas­sett, 57, vi­sa­de upp si­na välträ­na­de ax­lar i ett svart fo­dral.

Svens­ka Hol­ly­wood­stjär­nan He­le­na Matts­son, 31, roc­ka­de rö­da mat­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.