"HU­SET FULLT"- SKÅ­DI­SEN RIS­KE­RAR FÄNG­EL­SE

Veckans NU! - - MIX -

I ju­ni greps "Hu­set fullt"- skå­di­sen John Sta­mos, 52, för ha kört bil på­ver­kad. Nu hotas han av fäng­el­se i upp till sex må­na­der för brot­tet. Vid gri­pan­det var John i så då­ligt skick att han tving­a­des fö­ras till sjuk­hus. En­ligt saj­ten TMZ vi­sa­de ett drog­test att stjär­nan var på­ver­kad av våld­täkts­dro­gen GHB och yt­ter­li­ga­re ett pre­pa­rat. Se­dan hän­del­sen in­träf­fa­de ska han ha fått hjälp med sitt be­ro­en­de på ett be­hand­lings­hem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.