POPPRINSESSANS PAM­PI­GA PA­LATS! BRIT­NEY SPE­ARS KÖ­PER VIL­LA FÖR 64 MIL­JO­NER

Veckans NU! - - BILDEXTRA! - Av: ANJA KÄLLSTEDT FO­TO: IBL- AOP

Vad vo­re väl en bal på slot­tet? För­mod­li­gen all­de­les un­der­bar, re­so­ne­ra­de nog Brit­ney Spe­ars när hon ny­li­gen la­de van­tar­na ( och en hel del slan­tar) på en pa­lats­lik­nan­de vil­la i Ka­li­for­ni­en.

Om du be­sö­ker Thousand Oaks i Ka­li­for­ni­en och hör nå­gon jodd­la glatt bland ber­gen är det tro­ligt­vis ba­ra Brit­ney Spe­ars, 33, som sjung­er ut sin gläd­je. Sång­ers­kan har näm­li­gen köpt sig en tomt på blyg­sam­ma 84 000 kvadrat­me­ter i om­rå­det. Ut­sik­ten är minst sagt ma­gisk.

TIO ME­TER I TAK­HÖJD

Till­sam­mans med si­na sö­ner Se­an Preston, 10, och Jay­den Ja­mes, 9, kan Brit­tan sträc­ka ut sig or­dent­ligt i den 1160 kvadrat­me­ter sto­ra kå­ken som har lyx­igt mar­mor­golv, tio me­ter i tak­höjd, fem sov­rum, sju bad­rum, ett bib­li­o­tek, en vinkäl­la­re och ett enormt spel­rum. Till hu­set hör även en in­fi­ni­ty­pool, en ten­nisba­na och en li­ten golf­ba­na. Prislap­pen lan­da­de på 64 mil­jo­ner kro­nor, men en­dast det bäs­ta är gott nog för en popp­rin­ses­sa!

"HU­SET ÄR 1160 KVADRAT­ME­TER STORT"

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.