SHIA LA­BE­OUF GRIPEN AV PO­LIS

Veckans NU! - - MIX -

Trub­bel­ma­ka­ren Shia La­be­ouf, 29, har stru­lat till det igen. Ny­li­gen för­des han bort av po­lis ef­ter att ha va­rit be­ru­sad på of­fent­lig plats. En­ligt ögon­vitt­nen till TMZ ska skå­de­spe­la­ren ha upp­trätt okon­trol­le­rat, sprung­it ut i tra­fi­ken och va­rit ag­gres­siv mot po­li­sen, in­nan han för­sågs med hand­fäng­sel. Det är in­te förs­ta gång­en Shia har va­rit i klam­me­ri med rätt­vi­san. Så sent som i som­ras fil­ma­des skå­de­spe­la­ren ut­an­för ett ho­tell i Tyskland då han ho­ta­de sin då­va­ran­de flick­vän och för­ra året släng­des han ut un­der fö­re­ställ­ning­en ” Ca­ba­ret” i New York ef­ter att stört ord­ning­en och väg­rat att släc­ka en ci­ga­rett.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.