STE­VE- O DÖMD TILL FÄNG­EL­SE

Veckans NU! - - MIX -

När ” Jac­kass”- stjär­nan Step­hen ” Ste­ve- O” Glover, 41, pro­te­ste­ra­de mot djur­par­ken Se­aworld ti­di­ga­re i år ge­nom att klätt­ra upp på en lyft­kran, blå­sa upp en späck­hug­ga­re i plast och fy­ra av fy­ver­ke­ri­er, greps han av po­lis. Nu döms Ste­ve- O till 30 da­gars fäng­el­se samt tre års skydds­till­syn för ” falsk nödsi­tu­a­tion”.

– Jag är re­do att sit­ta in­ne, ef­tersom jag har upp­märk­sam­mat pro­ble­met med späck­hug­ga­re i fång­en­skap, skri­ver han på sin Instagram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.