PRE­SEN­TER

Veckans NU! - - MIX -

När bäs­ti­sen Jor­dyn Wood fyll­de år ny­li­gen köp­te Ky­lie en blyg­sam fö­del­se­dags­pre­sent i form av en Mer­ce­des värd över en halv mil­jon kro­nor. En­ligt upp­gift är stjär­nan all­tid li­ka ge­ne­rös mot si­na kom­pi­sar.

X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R

"KRIS ORO­AR SIG FÖR

ATT KY­LIE SKA GÅ I PER­SON­LIG KON­KURS" Det kanske in­te är så kons­tigt att Ky­lie har bli­vit som hon har bli­vit. På den här bil­den syns det tyd­ligt hur fa­mil­jen Kar­dashi­an ser på peng­ar. ” Ky­lie har all­tid haft så myc­ket peng­ar att hon ald­rig har be­hövt oroa sig”, sä­ger käl­lan.

Nu har Kylies mam­ma Kris satt ner fo­ten or­dent­ligt. En­ligt upp­gift har hon an­ställt en eko­no­misk råd­gi­va­re för att lä­ra dot­tern att han­te­ra peng­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.