KLÄ­DER

Veckans NU! - - MIX -

På en må­nad kan Ky­lie en­ligt upp­gift spen­de­ra över en mil­jon kro­nor på de­sig­ner­klä­der och dy­ra smyc­ken. Vill man va­ra fin får plån­bo­ken li­da pin. Ky­lie läg­ger en­ligt upp­gift en mind­re för­mö­gen­het på ma­ke upar­tis­ter, plastik­ki­rur­gi och in­jek­tio­ner var­je må­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.