"LA­MARS BARN ÄR FÖR­KROS­SA­DE"

Veckans NU! - - SIDAN 1 -

La­mar har två barn från för­hål­lan­det med 36- åri­ga ex­et Li­za Mo­ra­les: La­mar Jr, 13, och Des­tiny, 17. De bå­da ton­å­ring­ar­na upp­ges nu må väl­digt då­ligt över sin pap­pas till­stånd.

– De är för­kros­sa­de och är väl­digt oro­li­ga, sä­ger en käl­la en­ligt saj­ten Hol­ly­wood Li­fe.

En­ligt upp­gift har ung­do­mar­na va­kat vid La­mars si­da se­dan de fick beske­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.