"JAG HAR LE­GAT MED DI­NA SYST­RAR!"

SCOTT DI­SICKS SJU­KA SVEK MOT KOURT­NEY

Veckans NU! - - FASHION & BEAUTY - AV: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

In­te nog med att Scott Di­sick var otro­gen mot Kourt­ney Kar­dashi­an med sitt ex. Nu er­kän­ner han att han även le­gat med två av hen­nes syst­rar!

När man trod­de att Scott Di­sick, 32, in­te kun­de sjun­ka läg­re når tv- stjär­nan ett nytt låg­vat­ten­mär­ke. Scott la­des ny­li­gen in på re­hab och där be­rät­ta­de han en­ligt upp­gift för ex­flick­vän­nen tilli­ka mam­man till hans tre barn – Kourt­ney Kar­dashi­an, 36 – att han le­gat med hen­nes sys­kon Khloé, 31, och Ky­lie Jen­ner, 18. Un­der Scott och Kourt­neys över tio år långa för­hål­lan­de blev han nä­ra vän med syst­rar­na, men en­ligt upp­gift kom han li­te för nä­ra. En­ligt en käl­la ska han ha haft sex med Khloé i en ho­tell­dusch i Hamp­tons för­ra året. Det­ta ska han ha er­känt för Kourt­ney när hon häl­sa­de på ho­nom på re­hab till­sam­mans med bar­nen. – Han be­rät­ta­de om sitt us­la be­te­en­de, allt från sex­et med Khloé till al­la knark­fyll­da fest­nät­ter, sä­ger en in­si­der en­ligt saj­ten Hollywood Li­fe.

OLÄMP­LI­GA RE­LA­TIO­NER

Det är in­te förs­ta gång­en som det ryk­tas att Scott haft olämp­li­ga re­la­tio­ner med Kourt­neys sys­kon. Ti­di­ga­re i år sa­des det att han även le­gat med Ken­dall, 20.

– Ef­ter att Scott sett Ken­dall fes­ta bör­ja­de han se hen­ne som en vux­en kvin­na. Det som var syskonkärlek blev nå­got sex­u­ellt, sa en käl­la i tid­ning­en Star då.

En­ligt upp­gift är Kourt­ney nu för­stås ra­san­de på Scott. Vad som hän­der med de­ras re­dan tra­si­ga re­la­tion åter­står att se.

"DET SOM VAR SYSKONKÄRLEK BLEV NÅ­GOT SEX­U­ELLT"

Scott Di­sick har släppt en ny bomb på ex­et Kourt­ney Kar­dashi­an. Han sägs näm­li­gen ha rul­lat runt mel­lan la­ka­nen med hen­nes två syst­rar, Khloé Kar­dashi­an och Ky­lie Jen­ner!

Scott har un­der sitt över tio år långa för­hål­lan­de med Kourt­ney kom­mit nä­ra hen­nes syst­rar. Nu ryk­tas han ha er­känt att han haft sex med 18- åri­ga Ky­lie…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.