Ho Ho Hollywood öns­kar god jul!

Följ veckans nu!

Veckans NU! - - VECKANS -

Du har väl in­te mis­sat att Veckans NU! finns på F ace­book, Instagram och Twit­ter? Där läg­ger vi ut ex­klu­si­va täv­ling­ar , ro­li­ga kän­dis­bil­der och vi­sar en glimt av li­vet på re­dak­tio­nen! Fa­ce­book: Veckans NU Instagram: @ vec­kansnu

Twit­ter: vec­kans_ nu

Viss­te du att vi gör en podcast? Den he­ter Skval­ler­pod­den och finns i ap­par­na Acast och Podcas­ter – helt gra­tis! Sök ba­ra på ” Skval­ler­pod­den” och lyss­na di­rekt i mo­bi­len!

vi för­stås Nu är det ljus, här i vårt hus… och med hus så me­nar Dröm­fa­bri­ken! God helg öns­kar ( jul) stjär­nor­na!

SNYGGT BARR

Mo­del­len Mol­ly Sims, 42, och so­nen Brooks, 3, klär gra­nen.

ÖVER­RAS­KAR ÖVER ISEN

över skor­na som Puff Dad­dy, 46, ser sjukt för­vå­nad

du ha­de öns­kat dig? han fått av jul­tom­ten. In­te vad

ALLT JAG VILL HA I JUL

Ing­en sång­ers­ka är väl mer jul än Ma­ri­ah Ca­rey, 45, som gär­na sjung­er sin hit ” All I want for Christ­mas is you” till­sam­mans med en jul­tom­te.

TUM­MEN UPP FÖR TOM­TEN

Ju­len är top­pen, tyc­ker ” Scrubs”stjär­nan Do­nald Fai­son, 41.

( H) UN­DER­BAR HÖG­TID

Drömfabrikens mest till­gäng­li­ga kän­di­sar Spencer Pratt, 32, och Hei­di Mon­tag, 29, tar ju­len på all­var, med allt vad det in­ne­bär. Att klä si­na hun­dar i ren­horn, till ex­em­pel.

GÖM PRE­SEN­TER­NA

har fått ovän­tat To­ri Spel­ling, 42,

Hjälp! be­sök av Grin­chen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.