"JAG VILL HA DI­A­MAN­TER SOM TACK FÖR BE­BI­SEN!"

STJÄR­NAN TILL KA­NYE:

Veckans NU! - - VECKANS -

Kim Kar­dashi­an har på sin blogg av­slö­jat vad hon öns­kar sig i så kal­lad ” push pre­sent” ( en gå­va man kan få av sin part­ner i sam­band med för­loss­ning­en) av Ka­nye.

– Jag vill ha ett di­a­mant- cho­ker­hals­band, un­ge­fär ett så­dant som jag bar på Art + Film- ga­lan, skri­ver stjär­nan.

– Vi kvin­nor går ige­nom en hel gra­vi­di­tet. Det är rim­ligt att vi får någon­ting som vi­sar hur fan­tas­tis­ka vi är, fort­sät­ter hon.

Ba­ra att be­ge sig till ju­vel­af­fä­ren då, Ka­nye!

Suck!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.