MOR­MOR UPP I DA­GEN

Veckans NU! - - MIX -

Kris Jen­ner, 60, tar med sig barn­bar­nen North West, 2, och Pe­ne­lo­pe Di­sick, 3, på shop­ping­tur. Men ser de in­te li­te skep­tis­ka ut?

Am­ber Heard, 29, har snärjt en av de mest ef­ter­trak­ta­de kil­lar­na i värl­den. Nu av­slö­jar ma­ken John­ny Depp, 52, vad han föll för hos skå­de­spe­lers­kan.

– Hon är väl­digt bil­dad och hon är en rik­tig bok­mal pre­cis som jag. Vi pas­sar väl­digt bra till­sam­mans på den punk­ten ock­så. Dess­utom är hon ett un­der­barn. Och otro­ligt vac­ker. Jag är en lyck­lig man, sä­ger han en­ligt saj­ten E! News.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.