TOM­MY LEE OCK­SÅ FRISK FRÅN HE­PA­TIT C

Veckans NU! - - MIX -

I för­ra num­ret kun­de Veckans NU! be­rät­ta att Pa­me­la An­der­son, 48, bli­vit frisk­för­kla­rad från sin he­pa­tit c. Nu kom­mer upp­gif­ter om att även stjär­nans ex­pojk­vän Tom­my Lee, 53, bli­vit av med sjuk­do­men.

– Det var han som fö­reslog be­hand­ling­en för mig. Han blev bo­tad in­nan mig, sä­ger Pa­me­la i tv- pro­gram­met ” Entertainment to­night”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.