KA­TE HUD­SON HAR DUM­PAT NICK JONAS

Veckans NU! - - MIX -

Som Veckans NU! ti­di­ga­re har rap­por­te­rat sägs Ka­te Hud­son, 36, ha spe­lat dub­bel­spel den se­nas­te ti­den då hon ska ha dej­tat bå­de ar­tis­ten Nick Jonas, 23, och sin agent Mi­chael Ki­ves, 34, sam­ti­digt. Men nu har skå­di­sen dum­pat Nick. En­ligt upp­gift tog det slut när Ka­te fick ve­ta att Nick skul­le ut på tur­né.

– Hon kän­de att han in­te kom­mer att kun­na en­ga­ge­ra sig i hen­ne när han är ute på vägar­na, sä­ger en käl­la en­ligt tid­ning­en Us We­ek­ly.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.