RI­HAN­NA KOM­MER TILL SVE­RI­GE

Veckans NU! - - MIX -

Den som vän­tar på nå­got gott… be­hö­ver ba­ra vän­ta till den 4 ju­li. Då gör näm­li­gen Ri­han­na, 27, ett stopp i Stock­holm un­der sin världs­tur­né ” An­ti world tour” som star­tar 26 feb­ru­a­ri. Dess­utom tar hon med sig The We­ek­nd och Big Se­an på si­na spel­ning­ar i Eu­ro­pa. To­talt ska stjär­nan gö­ra 70 kon­ser­ter un­der tur­nén.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.