. Jul­klapp­stips från Hollywood!

Veckans NU! - - STREET STYLE -

Du är out of this world, älsk­ling!

EN RYM­DRE­SA

Brand, Ka­ty Per­ry,

Rus­sell

Lou­el­la Fa­ria,

21 PAR MÄRKESSKOR

Ef­ter att Oprah Win­frey, 61, ha­de hjälpt 44- åri­ga ( Se­in­felds fru, reds. anm.) att mark­nads­fö­ra sin kok­bok 2007 seg­la­de den ge­nast upp i topp på al­la för­sälj­nings­lis­tor. Som tack skic­ka­de Jes­si­ca 21 par Christian Loubou­tin- skor till Oprah. Ka­la­set gick loss på över 200 000 kro­nor.

Jes­si­ca Se­in­feld Jer­ry

När det be­gav sig köp­te en rym­dre­sa till då­va­ran­de ma­ken

idag 40, för näs­tan två mil­jo­ner kro­nor. – Det kom­mer att fin­nas sto­ra föns­ter så att man kan se ner på jor­den. Ef­teråt bjuds det på cham­pagne, sä­ger re­pre­sen­tant för fö­re­ta­get Vir­gin ga­lactic som an­ord­nar rymd­fär­den.

Det är fort­fa­ran­de oklart när Rus­sell kom­mer att kun­na ge­nom­fö­ra sin re­sa.

idag 31,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.