FÖR­SÖK­TE TA LI­VET AV SIG

Veckans NU! - - STREET STYLE - Av: ANJA KÄLLSTEDT FOTO: IBL- AOP

"Not­hing com­pa­res 2 u"- sång­ers­kan Sinéad O'con­nor ska­pa­de pa­nik bland si­na fans och när­stå­en­de när hon ny­li­gen läm­na­de ett med­de­lan­de på Fa­ce­book där hon skrev att hon ha­de ta­git en överdos.

Oro­li­ga fans lar­ma­de po­li­sen ef­ter att Sinéad O'con­nor, 49, skri­vit fle­ra märk­li­ga sta­tusupp­da­te­ring­ar på Fa­ce­book. Bland an­nat skrev den ir­länds­ka stjär­nan att hon ta­git en överdos på ett ho­tell.

– Det finns ing­et an­nat sätt för mig att få re­spekt. Jag är in­te hem­ma, jag är på ett ho­tell nå­gon­stans på Ir­land, un­der ett an­nat namn, skrev sång­ers­kan.

"JAG ÄR OSYN­LIG"

Sinéad upp­ger i sitt med­de­lan­de att hon har grå­tit i fle­ra vec­kor.

– Jag är osyn­lig. Jag be­ty­der ingen­ting för nå­gon, skri­ver hon.

Po­li­sen hit­ta­de sång­ers­kan vid liv och för­de hen­ne till sjuk­hus.

Det här är in­te stjär­nans förs­ta själv­mords­för­sök. 2007 be­rät­ta­de Sinéad – som fick di­a­gno­sen bi­po­lärt syndrom 2003 – i Oprah Win­freys talkshow att hon för­sök­te ta li­vet av sig på sin 33- års­dag.

"HON HA­DE TA­GIT EN ÖVERDOS" Stort dra­ma upp­stod ny­li­gen då "Not­hing com­pa­res 2 u"sång­ers­kan Sinéad O'con­nor skrev på Fa­ce­book att hon ha­de ta­git en överdos på ett ho­tell.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.