KY­LIE BÖR­JAR RAP­PA

Veckans NU! - - MIX -

Ky­lie Jen­ner, 18, vill tes­ta en helt ny karrär. En­ligt upp­gift vill re­a­li­ty­stjär­nan näm­li­gen bör­ja rap­pa!

– Ky­lie har va­rit i stu­di­on de se­nas­te må­na­der­na med Ty­ga och har spe­lat in sin förs­ta låt. Hon pla­ne­rar att släp­pa den via sin app, sä­ger en käl­la en­ligt tid­ning­en In Touch och fort­sät­ter:

– Hon tror att hon kom­mer att bli näs­ta Nic­ki Mi­naj.

Vi är väl­digt ny­fik­na på re­sul­ta­tet!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.