"THE HILLS"- AUD­RI­NA FÖR­LO­VAD

Veckans NU! - - MIX -

Re­a­li­ty­stjär­nan Aud­ri­na Patridge, 30, har fått en ring på fing­ret av sin pojk­vän se­dan sju år till­ba­ka, Co­rey Bo­han, 33. Co­rey ha­de bett Aud­ri­nas pap­pa om lov och se­dan bo­kat bord på en re­stau­rang. När du­on ätit mid­dag kom ser­vi­tö­ren in med en för­lov­nings­ring på ett sil­ver­fat.

– Co­rey gick ner på knä och sa ” Jag vill till­bringa res­ten av mitt liv med dig, vill du gif­ta dig med mig?”, be­rät­tar Aud­ri­na i OK! Ma­ga­zi­ne.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.