JUS­TIN THE­ROUX TA­LAR UT OM SIN DYSLEXI

Veckans NU! - - MIX -

Jen­ni­fer Anistons ma­ke Jus­tin The­roux, 44, gjor­de ny­li­gen ett be­sök på pri­vat­sko­lan Washington Lab School för att pra­ta med stu­den­ter med in­lär­nings­svå­rig­he­ter. Skå­di­sen be­rät­ta­de då om sin kamp med dyslexi.

– Det bru­ka­de va­ra nå­got som jag för­sök­te döl­ja, men till slut blev det för job­bigt. Det är myc­ket lät­ta­re att va­ra öp­pen med det och kun­na sä­ga att ” Jag kan in­te gö­ra det här, för jag kla­rar det in­te”, sa stjär­nan då.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.