"ON­CE UPON A TI­ME"STJÄR­NAN GRA­VID IGEN

Veckans NU! - - MIX -

Kan ni in­te fo­ta nå­gon an­nan istäl­let för en gångs skull? Det har in­te ens gått två år se­dan ” On­ce upon a ti­me”- kol­le­gor­na Gin­ni­fer Good­win, 37, och Josh Dal­las, 34, fick so­nen Oli­ver – och nu vän­tar de en­ligt upp­gift barn igen. Josh har ti­di­ga­re be­rät­tat om hur här­ligt han tyc­ker att det är att se Gin­ni­fer som mam­ma.

– Det är fan­tas­tiskt för hon är bok­stav­ligt ta­lat den bäs­ta mam­man jag vet, sa han då i tid­ning­en Pe­op­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.