BRAD PITTS ÅL­DERS­KRIS

"HAN VILL DRIC­KA I SIN EN­SAM­HET"

Veckans NU! - - MIX - AV: BEL­LA HANS­SON FOTO: IBL- AOP

att stjär­nan har drab­bats av en re­jäl me­del­ål­ders­kris.

– Han är ex­tremt sur och but­ter. Han vill va­ra för sig själv och dric­ka i sin en­sam­het, sä­ger en in­si­der i tid­ning­en Na­tio­nal Enqui­rer.

KOM­PI­SAR­NA ORO­LI­GA

När Brad ny­li­gen dök upp på en film­in­spel­ning i Lon­don såg han en­ligt ögon­vitt­nen myc­ket äld­re ut än si­na 51 år, del­vis på grund av att han fär­gat hå­ret grått för krigs­rul­len ” War machi­ne”. Att ha sex barn ska ock­så ha spe­lat ut sin roll på stjär­nan som ser allt mer sli­ten ut. – Visst, han tar hand om bar­nen. Men de är ock­så de en­da han vill um­gås med nu för ti­den, sä­ger käl­lan och fort­sät­ter:

– Han har slu­tat um­gås med si­na vän­ner och det var all­de­les för länge se­dan som han tog ut sin fru Ange­li­na på en dejt.

Nu är Brads när­mas­te oro­li­ga för ho­nom, ef­tersom de en­ligt upp­gift in­te kän­ner igen ho­nom länge.

– Han vill in­te ha hjälp av nå­gon. Han ba­ra skju­ter folk ifrån sig, sä­ger in­si­dern.

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X Skå­de­spe­la­ren sägs dra sig un­dan från fa­milj och vän­ner och vill dric­ka i sin en­sam­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.