BIE­BER TRÄF­FA­DE JEN!

Veckans NU! - - BUSTED! -

Jus­tin Bie­ber blev star­struck ny­li­gen då han be­sök­te El­len Dege­ne­res tv- show i Los Ang­e­les och fick träf­fa skå­di­sen Jen­ni­fer Aniston, 46, back­stage. Jen är, pre­cis som Jus­tin, god vän till El­len och det var på Jus­tins Instagram som bil­den ham­na­de. Vi ha­de ock­så haft Jus­tins an­sikts­ut­tryck om vi ha­de fått träf­fa ” Vän­ner”- stjär­nan!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.