sudoku

Veckans NU! - - PSST -

Fyll i de tom­ma ru­tor­na. Al­la siff­ror från 1 till 9 mås­te finns med i var­je vågrät rad och lod­rät kolumn. Var­je kvadrat med 3 x 3 ru­tor mås­te ock­så in­ne­hål­la siff­ror­na 1 till 9. Ing­en siff­ra får fö­re­kom­ma mer än en gång i var­je lod­rät el­ler vågrät kolumn el­ler i kvadra­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.