BRÖL­LOP FÖR RO­SIE & JA­SON

FLAS­HA­DE RING­EN PÅ GA­LAN

Veckans NU! - - MIX - AV: PAU­LI­NA BÅNGE FOTO: IBL- AOP

Nu är det dags att lo­va evig tro­het för ett av Hol­ly­woods mest hem­li­ga par, fo­to­mo­del­len Ro­sie Hun­ting­ton- White­ley och Ja­son Statham.

Mo­del­len Ro­sie Hun­ting­ton- White­ley, 28, och hen­nes skå­de­spe­lan­de pojk­vän Ja­son Statham, 48, har va­rit till­sam­mans i näs­tan sex år, och nu har de ta­git ett stort steg i sin re­la­tion. Un­der den stjärnspäc­ka­de Gol­den Glo­be­ga­lan ny­li­gen glitt­ra­de det re­jält på Ro­si­es vänst­ra ring­fing­er.

– Ro­sie och Ja­son är förlovade, be­kräf­tar en ta­les­per­son för mo­del­len en­ligt saj­ten Mail On­li­ne.

RES­TE TILL THAI­LAND

Stjär­nor­na, som ny­li­gen åter­vän­de från en ro­man­tisk se­mes­ter i Thai­land, ver­ka­de li­ka lyck­li­ga som all­tid på ga­lan. De höll om varand­ra och log stort mot fo­to­gra­fer­na på rö­da mat­tan. – De är per­fek­ta för varand­ra, sä­ger en käl­la. En­ligt upp­gift var det Ja­son som fri­a­de till Ro­sie. Det he­la ska ha skett ny­li­gen.

"VI ÄR BÄS­TA KOM­PI­SAR"

Ro­sie och Ja­son träf­fa­des 2010 och har ki­lat sta­digt se­dan dess.

– Vi är bäs­ta kom­pi­sar. Han får mig att skrat­ta var­je dag. Det känns som att jag ald­rig har haft en rik­tigt pojk­vän ti­di­ga­re, har Ro­sie sagt om Ja­son en­ligt saj­ten Us Week­ly.

Vi kan knappt vän­ta på att få se mo­del­len i bröl­lopsklän­ning!

E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X T R A ! E X Det gnist­ra­de or­dent­ligt om mo­del­len Ro­sie Hun­ting­tonW­hite­leys ring­fing­er på Gol­den Glo­be- ga­lan ny­li­gen. An­led­ning­en? Kär­le­ken Ja­son Statham ha­de satt en för­lov­nings­ring på hen­nes väns­ter­hand!

"DE ÄR PER­FEK­TA FÖR VARAND­RA"

Ro­sie och Ja­son har ki­lat sta­digt i en evig­het med Hol­ly­wood­mått mätt, när­ma­re be­stämt näs­tan sex år, och de ver­kar fort­fa­ran­de väl­digt lyck­li­ga till­sam­mans. Så fint!

Stjär­nor­na kom ny­li­gen hem från en ro­man­tisk se­mes­ter i Thai­land. Kan det ha va­rit där Ja­son pop­ped the ques­tion?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.