JE­NA MA­LO­NE GRA­VID

Veckans NU! - - MIX -

” The Hung­er ga­mes”- stjär­nan Je­na Ma­lo­ne, 31, de­kla­re­ra­de ny­li­gen på Instagram att hon och pojk­vän­nen tilli­ka fo­to­gra­fen Et­han De­lo­ren­zo vän­tar barn. Bil­den vi­sar hur Je­na hål­ler om sin be­gyn­nan­de ba­by­bu­la.

– Bil­den är ta­gen av min god­hjär­ta­de älsk­ling, skri­ver Je­na till fo­tot.

Till­skot­tet blir pa­rets förs­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.