. . . FLÅÅÅS

Veckans NU! - - MIX -

He­ja Ree­se Wit­herspoon, 39, som vå­gar vi­sa hur job­bigt det fak­tiskt kan va­ra att hål­la sitt ny­års­löf­te om att bli en sun­da­re och fris­ka­re män­ni­ska.

För­ra året gick Ga­vin Ross­da­le, 50, och Gwen Ste­fa­ni, 46, skil­da vägar. En­ligt upp­gift ha­de Ga­vin va­rit otro­gen med de­ras barns nan­ny Min­dy Mann. Gwen hit­ta­de snart kär­le­ken på nytt i kol­le­gan Bla­ke Shel­ton. Nu ska Ga­vin ha an­ställt Min­dy som barn­flic­ka på nytt för att han vill så­ra Gwen. Mo­get.

Pet­ra

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.